Д. Темп реакцій

Е. щирість

В ділянкового лікаря-терапевта професійний психолог оцінює ступінь вираженості вольових зусиль, рівень мобілізації сил, ініціативність, самооцінку. Який показник, що характеризує особистість лікаря в даному випадку оцінюється?


А. Мотиваційна структура особистості

В. Ригідність нервових процесів

С. Емоційна збудливість

Д. Темп реакцій

Е. Активність

52. На підсумковому занятті перед студентом поставлено завдання назвати основні критерії оцінки психічного здоров’я. Його відповідь була наступною: 1) відсутність виражених форм психічних захворювань; 2) наявність виражених форм психічних захворювань; 3) розроблення вікових стандартів розвитку психофізіологічних функцій та особливостей організму; 4) гармонійність психічного розвитку; 5) відповідність психічного розвитку вікові. Що із переліченого було названо помилково?

А. Відсутність виражених форм психічних захворювань;

В. Наявність виражених форм психічних захворювань;

С. Розроблення Д. Темп реакцій вікових стандартів розвитку психофізіологічних

функцій та особливостей організму;

Д. Гармонійність психічного розвитку;

Е. Відповідність психічного розвитку вікові.

53. Серед лікарів-інтернів проводилось визначення особливостей їх нервово-психічного стану. Який опитувальник найдоцільніше використати з даною метою?

А. Опитувальник Mini-mult;

В. Опитувальник ММРГ;

С. Опитувальник Х. Айзенка;

Д. Опитувальник М. Люшера;

Е. Опитувальник В. Русанова.

54. При обстеженні стану психічного здоров’я лікаря-паталогоанатома було виявлено клінічну форму захворювання у стадії компенсації. До якої групи за станом психічного здоров’я слід віднести обстежуваного?

А. 1;

В. 2;

С. 3;

Д. 4;

Е. 5.

55. При оцінці ступеня шкільної зрілості дітей 6-річного віку було використано орієнтовний діагностичний Д. Темп реакцій тест Керна-Ірасека, згідно якого сумарна оцінка виконання завдання становила в основному 3-4 бали. Який ступінь шкільної готовності у обстежених дітей?

А. Високий;

В. Середній;

С. Низький;

Д. Не готові за рівнем фізичного розвитку;

Е. Готові за показниками фізичного розвитку.

56. При поглибленому психофізіологічному обстеженні вищої нервової діяльності дітей старшої дошкільної групи було, зокрема, досліджено їх образну пам’ять і оцінено продуктивність як середню. В які межі входить отриманий критерій оцінки?

А. 10-20 %;

В. 20-30 %;

С. 30-50 %;

Д. 50-80 %;

Е. 80-100 %.

57. Дівчинка 6 років, 8 місяців. Фізичний розвиток гармонійний, належить до І групи здоров’я, вимовляє вся звуки, читає, рахує. Тест Керна-Ірасека виконала на 3 бали. Як охарактеризувати Д. Темп реакцій готовність дівчинки до школи?

А. Низька;

В. Не дуже низька;

С. Середня;

Д. Проміжна між середньою і високою;

Е. Висока.

58. Поглиблене психофізіологічне обстеження вищої нервової діяльності дівчинки 7 років полягало у відтворенні дитиною (письмово або у вигляді малюнку) десяти слів попередньо вимовлених психологом. Який метод це включає?

А. Оцінка механічної пам’яті;

В. Оцінка вербально-логічної пам’яті;

С. Оцінка образної пам’яті;

Д. Оцінка логічного мислення;

Е. Оцінка рівня розвитку порівняння.59. При поглибленому психофізіологічному обстеженні вищої нервової діяльності першокласника, дитині запропоновано запам’ятати, а потім упродовж 1 хвилини відтворити написанням на листі паперу десяти цифр, що попередньо пред’явлені психологом на окремих карткх Д. Темп реакцій або написані на дошці. Який метод це передбачає?

А. Оцінка механічної пам’яті;

В. Оцінка вербально-логічної пам’яті;

С. Оцінка образної пам’яті;

Д. Оцінка логічного мислення;

Е. Оцінка рівня розвитку порівняння

60. При поглибленому психофізіологічному обстеженні вищої нервової діяльності досліджуваній дитині для запам’ятовування пред’явлено на 1 хвилину картку із зображеними на ній дев’ятьма простими геометричними фігурами. Який метод це передбачає?

А. Оцінка механічної пам’яті;

В. Оцінка вербально-логічної пам’яті;

С. Оцінка образної пам’яті;

Д. Оцінка логічного мислення;

Е. Оцінка рівня розвитку порівняння

61. При оцінці шкільної зрілості хлопчика 6-ти років встановлено, що довжина тіла Д. Темп реакцій відхиляється від середньої на (–1,5 δ), щорічна прибавка зросту становить 4 см, число постійних зубів – 2, спостерігається гіпертрофія мигдаликів І-го ступеня, упродовж останнього року – двічі хворів на ГРВІ. Який з показників вказують на “шкільну незрілість” дитини?

А. Довжина тіла;

В. Щорічна прибавка зросту;

С. Число постійних зубів;

Д. Стан функціональних систем;

Е. Стан здоров’я.

62. При оцінці шкільної зрілості хлопчика 7-ми років встановлено, що довжина тіла відхиляється від середньої на (+0,8 δ), щорічна прибавка зросту становить 3 см, число постійних зубів –4, спостерігаються невротичні реакції, за останній рік упродовж 20 днів – хворів на ГРВІ. Який з показників вказують на “шкільну незрілість” дитини?

А. Довжина тіла;

В. Щорічна Д. Темп реакцій прибавка зросту;

С. Число постійних зубів;

Д. Стан функціональних систем

Е. Стан здоров’я.

63. При оцінці шкільної зрілості дівчинки 7-ми років, встановлено, що довжина тіла відхиляється від середньої на (–1 δ), щорічна прибавка зросту становить 4 см, число постійних зубів – 3, спостерігається логоневроз, упродовж останнього року тричі хворіла на ГРВІ. Який з показників вказують на “шкільну незрілість” дитини?

А. Довжина тіла;

В. Щорічна прибавка зросту;

С. Число постійних зубів;

Д. Стан функціональних систем;

Е. Стан здоров’я.

64. При вивченні впливу факторів навколишнього середовища на рівень здоров’я людей використовувались дані офіційних облікових документів і звітів органів і установ охорони здоров’я. Який з способів Д. Темп реакцій реалізації епідеміологічного методу використано?

А. санітарної експертизи


documentapujohl.html
documentapujvrt.html
documentapukdcb.html
documentapukkmj.html
documentapukrwr.html
Документ Д. Темп реакцій